گروه لک لک . نیما عظیمی نژاد
آهنگسازی ویدئو آرت ها:
"موترا" به کارگردانی فریده شهسوارانی
"رؤیای رنگ" به کارگردانی فریده شهسوارانی
"عاشورا" به کارگردانی فریده شهسوارانی
"تولد" به کارگردانی فریده شهسوارانی
"کاروانسرای سنگی" به کارگردانی سیامک نصیری زیبا
"درگذشتگان سال گذشتۀ سینما در افتتاحیۀ جشنوارۀ فجر" به کارگردانی مسعود امینی
"اختتامیۀ جشنوارۀ جوان"
"سی دی های مالتی مدیا کانون پرورشی فکری" به کارگردانی سیانوش نصیری زیبا
آهنگسازی انیمیشن:
"متولد ایدز" به کارگردانی ندا شیدوش
"موش و مار" به کارگردانی سیانوش نصیری زیبا
|